BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Plany współpracy z AQUANET S.A.

W dniu 24 kwietnia w siedzibie AQUANET S.A. w Poznaniu odbyło się spotkanie przedstawicieli Dyrekcji IFM PAN (Zbigniew Trybuła i Adam Rachocki) z władzami spółki reprezentowanymi przez Zbigniewa Grocholskiego (Przewodniczącego Rady Nadzorczej), Pawła Chudzińskiego (Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego), Annę Graczyk (Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Technicznego) oraz Marka Borowskiego (Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Rozwoju). W spotkaniu wzięła również udział prof. dr hab. Lucyna Firlej. W trakcie spotkania omówiono aktualne wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowymi w Polsce w aspekcie poprawy efektywności energetycznej stosowanych procesów technologicznych oraz przedyskutowano możliwe płaszczyzny dwustronnej współpracy.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego