BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Kategoria naukowa A w ewaluacji jednostek naukowych

Minister Edukacji i Nauki

W dniu wczorajszym otrzymaliśmy informację o ostatecznym wyniku ewaluacji naszego Instytutu przeprowadzonej za lata 2017-2021. Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że Minister Edukacji i Nauki przyznał Instytutowi Fizyki Molekularnej PAN kategorię naukową A w dyscyplinie nauki fizyczne.

Osiągnięty wynik oznacza ogromny sukces naszych pracowników oraz doktorantów, których wypracowany dorobek znalazł uznanie wśród ekspertów oraz członków Komisji Ewaluacji Nauki. Dziękujemy za docenienie naszego wieloletniego wysiłku i wkładu w rozwój nauki oraz działania prowadzone na styku z otoczeniem społecznym i gospodarczym.

Oddzielne podziękowania oraz gratulacje Dyrekcja składa wszystkim osobom zaangażowanym w pracę związaną z procesem ewaluacji jakości działalności naukowej IFM PAN.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego