BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Spotkanie z Biurem PolSCA PAN z Brukseli

W dniu 9 lutego br. w  Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu odbyło się spotkanie lokalnego środowiska PAN z przedstawicielami Biura PolSCA PAN z Brukseli. Celem spotkania było omówienie misji Zespołu PolSCA oraz jego działań wspierających jednostki PAN oraz  przybliżenie wybranych zagadnień dotyczących Horyzontu Europa. Z ramienia IFM PAN w wydarzeniu udział wzięli: Dyrektor – Zbigniew Trybuła, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych – Adam Rachocki oraz Monika Bartosińska, Zuzanna Górska, Dorota Dardas i Grzegorz Michałek.

Spotkanie środowiska PAN z przedstawicielami Biura PolSCA PAN z Brukseli
Fot. Tomasz Poprawka (Biuro PolSCA PAN)

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego