BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Rekrutacja na stanowisko doktoranta

Rekrutacja na stanowisko doktoranta w projekcie badawczym PRELUDIUM BIS 3 oraz do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk przy Instytucie Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu.
Procedura nr 18/2022/IFM PAN/PSD.

Termin składania dokumentów na konkurs upływa 22 lipca 2022 r. o godz. 15:00 (CEST).

Strona internetowa Środowiskowego Laboratorium Badań Radiospektroskopowych.

Ogłoszenie o rekrutacji.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego