BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Mgr inż. Sylwia Zięba otrzymała stypendium START 2022

Konkurs START 2022

Mgr inż. Sylwia Zięba została laureatem stypendium START 2022 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Roczne stypendia START przyznawane są wybitnym młodym uczonym na początku kariery naukowej, którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Celem programu START jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej.
(źródło: https://www.fnp.org.pl/oferta/start/)

Naszej laureatce serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji na stronie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego