BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Podziękowania od Fundacji „TYGIEL”

Instytut Fizyki Molekularnej PAN otrzymał podziękowania od Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju „TYGIEL” za objęcie Patronatem Honorowym wybranych konferencji organizowanych przez Fundację.

Fundacja „TYGIEL” w najbliższym czasie organizuje dwie konferencje:

Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu został Patronem Honorowym wymienionych wydarzeń.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego