BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Zmarł prof. dr hab. Jan Jadżyn

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 05 kwietnia 2022 roku
w wieku 79 lat odszedł

ś.p.

Prof. dr hab. Jan Jadżyn

Jan Jadżyn

Emerytowany profesor, długoletni pracownik Instytutu Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk (1966-2022),
Kierownik Zakładu Dielektryków IFM PAN, wieloletni członek Rady Naukowej IFM PAN,
wybitny badacz własności dielektrycznych złożonych układów cieczowych,
uczony o rozległej wiedzy, ogromnym autorytecie i uznanym w kraju i świecie dorobku naukowym.

W naszej pamięci pozostanie na zawsze jako Człowiek życzliwy, dobrego serca i uśmiechu.

Rodzinie i Najbliższym szczere wyrazy współczucia składają
Dyrekcja, Rada Naukowa, Pracownicy oraz Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

 

Pogrzeb odbędzie się 15 kwietnia 2022 roku o godzinie 11:50
na Cmentarzu Junikowo

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego