BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Zmarł prof. dr hab. Stefan Jurga

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ś.p.

Prof. dr. hab. Stefana Jurgi

wybitnego uczonego o ogromnym autorytecie, rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (1996-2002),
sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2006-2007),
założyciela i dyrektora Centrum NanoBioMedycznego UAM,
wieloletniego członka Rady Naukowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN.

 

W naszej pamięci pozostanie jako Człowiek o ogromnej życzliwości i otwartości.

 

Rodzinie i Najbliższym szczere wyrazy współczucia

 

składają

Dyrekcja, Pracownicy, Przewodniczący i członkowie Rady Naukowej
Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 25 marca 2022 roku o godz. 13.30 (piątek)
na Cmentarzu Parafii Matki Bożej Częstochowskiej przy ulicy Jasna Rola (Naramowice).
Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona tego samego dnia o godz. 12.00 w Katedrze Poznańskiej.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego