BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Nagroda Premiera dla dr. Krzysztofa Ptaszyńskiego

Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przyznał Panu Doktorowi Krzysztofowi Ptaszyńskiemu nagrodę za wyróżniającą się pracę doktorską obronioną w 2020 roku. Jest to wielkie wyróżnienie i wyraz uznania dla osiągnięć naukowych Pana Krzysztofa a zarazem dla działalności naszego Instytutu.

Panu Doktorowi Krzysztofowi Ptaszyńskiemu składamy serdeczne gratulacje i życzenia dalszych wspaniałych sukcesów naukowych.

List z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego