BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

IFM PAN Patronem Honorowym konferencji „Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI wieku”

Fundacja TYGIEL

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk został Patronem Honorowym V Ogólnopolskiej Konferencji NaukowejNanotechnologia wobec oczekiwań XXI wieku”, która odbędzie się online, 22 maja 2021 r.

Konferencja realizowana jest z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL a jej celem jest przybliżenie wiedzy oraz najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie nanotechnologii, nanomateriałów oraz ich zastosowań w przemyśle i medycynie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.konferencja-nanotechnologia.pl.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego