BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 15 kwietnia 2021 roku
odszedł nagle w wieku 69 lat

śp.

dr hab. Wojciech Jeżewski, prof. IFM PAN

dr hab. Wojciech Jeżewski, prof. IFM PAN

specjalista w dziedzinie zjawisk krytycznych, metod grupy renormalizacji,
fizyki ciekłych kryształów, teorii chaosu i fraktali,
długoletni pracownik Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk (1978-2021).
W osobie zmarłego straciliśmy uznanego naukowca o wartościowym dorobku naukowym.

Rodzinie i Najbliższym szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci
składają
Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy IFM PAN

 

Msza święta w intencji zmarłego zostanie odprawiona 23 kwietnia 2021 roku (piątek)
o godzinie 7:00 w kościele pw. Świętej Rodziny na os. Kopernika.

Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godzinie 12:30
na Cmentarzu Górczyńskim.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego