BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

Nominowacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

Mgr inż. Sylwia Zięba została nominowana do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju „Naukowiec Przyszłości 2021” w kategorii Nauki ścisłe i techniczne dla innowacyjnej przyszłości za realizację projektu badawczego "Wpływ temperatury i ciśnienia na helikalną sieć wiązań wodorowych nowych elektrolitów stałych".

Nominacje do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju przyznawane są osobom wyznaczającym trendy inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, które w istotny sposób wpływają na zmieniający się rynek.

Organizatorem nagrody jest Centrum Inteligentnego Rozwoju, któremu partneruje Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju przy Politechnice Śląskiej.

Nominowanej do nagrody Pani mgr. inż. Sylwii Ziębie serdecznie gratulujemy!

Zobacz list nominacyjny.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego