BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Dr inż. Andrzej Musiał nominowany do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju - nominacja

Dr inż. Andrzej Musiał uzyskał nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii Naukowiec przyszłości za realizację projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: „Materiały Magnetycznie twarde bez lantanowców otrzymywane z faz metastabilnych strukturalnie”.

Nominacje do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju przyznawane są osobom, które wyznaczają trendy inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, wpływając tym samym na zmieniający się rynek.

Organizatorem wyróżnienia jest Centrum Inteligentnego Rozwoju, a Partnerem merytorycznym Nagrody Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju przy Politechnice Śląskiej. Partnerem medialnym i współorganizatorem jest natomiast sekcja tematyczna „Rzecz o Innowacjach”.

Nominowanemu do nagrody dr. inż. Andrzejowi Musiałowi serdecznie gratulujemy!

List nominacyjny.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego