BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

 

„Termomodernizacja budynku Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu”

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

Oś Priorytetowa I
"Zmniejszenie emisyjności gospodarki"

Działanie 1.3
"Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach"

Poddziałanie 1.3.1
"Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej"

 

Celem projektu jest termomodernizacja budynku Instytutu Fizyki Molekularnej PAN przy ulicy Mariana Smoluchowskiego 17 w Poznaniu polegająca na modernizacji instalacji c.o., dociepleniu wybranych ścian zewnętrznych, dociepleniu dachu, wymianie oświetlenia na energooszczędne, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji systemu wentylacji oraz montażu paneli fotowoltaicznych.

 

Dzięki realizacji projektu nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co poza wymierną korzyścią ekonomiczną związaną z obniżeniem kosztów eksploatacji budynku, spowoduje zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.

 

Wskaźniki, jakie zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu to:

  • możliwość wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii - 0,036 MW,
  • obniżenie emisji gazów cieplarnianych - 390,75 MgCO2/rok,
  • zmniejszenie zużycia energii końcowej -  3191,66 GJ/rok,
  • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej - 1318 MWh/rok,
  • oszczędność energii cieplnej (2194 GJ/rok) i elektrycznej (277 MWh/rok).

 

Okres trwania: 05.05.2017 - 31.01.2020
Całkowita wartość projektu: 5 965 026,60 zł
w tym dofinansowania z Funduszy Europejskich: 2 878 304,88 zł

 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko opracowała mechanizm umożliwiający zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub specjalnego formularza zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego