Cart

czwartek, 15 luty 2024

ECMetAC Days 2023

Coroczna konferencja sieci ECMetAC (European Integrated Center for the Development of New Metallic Alloys and Compounds: ECMetAC Days) do której należy nasz Instytut, odbyła się tym razem w malowniczej górskiej miejscowości Kranjska Gora w Słowenii. Warto nadmienić, iż miejscowość ta jest położona zaledwie kilka kilometrów od słynnej skoczni narciarskiej w Planicy. Konferencja ECMetAC Days 2023 została zorganizowana przez J. Stefan Institut oraz the University of Ljubljana, Faculty of Mathematics and Physics w Lublanie (Słowenia). ECMetAC Days 2023 były doskonałą okazją do zaprezentowania i zapoznania się z najnowszymi trendami i wynikami badań w dziedzinach nowo odkrytych faz międzymetalicznych i dedykowanym im nowatorskim metodom badawczym. Tematyka konferencji była związana z syntezą i charakterystyką strukturalną i chemiczną oraz stabilnością, właściwościami fizycznymi, chemicznymi i mechanicznymi, powierzchniami i cienkimi warstwami oraz monokryształami, katalizą, teorią, ich zastosowaniami oraz przełomowymi odkryciami w materiałach faz międzymetalicznych i metodach badawczych im dedykowanym. Materiały należące do zakresu tematycznego konferencji (ale nie wyłącznie) to intermetaliki (w tym te przeznaczone do katalizy), kompleksowe stopy międzymetaliczne, kwazikryształy i inne aperiodyki, szkła metaliczne, stopy wysokoentropowe, fazy międzymetaliczne o silnej korelacji elektronowej, termoelektryki, magnetokaloryki, itp. Zaprezentowane podczas konferencji wyniki interdyscyplinarnych badań naukowych klasyfikowały się pomiędzy matematyką, fizyką, chemią, metalurgią i materiałoznawstwem. W ECMetAC Days 2023 wzięło udział pięcioro przedstawicieli IFM PAN: prof. Tomasz Toliński, dr hab. Zbigniew Śniadecki, dr Karol Synoradzki i dr Andrzej Musiał. Z ramienia Lokalnego Komitetu Organizacyjnego konferencję otworzyła dr Magdalena Wencka, która również była członkinią ECMetAC Young Scientists Best Oral and Poster Presentations Committee. Warto przypomnieć, iż konferencja z cyklu ECMetAC Days została również zorganizowana przez nasz Instytut w Poznaniu w grudniu w roku 2018. Jednym z ówczesnych laureatów był dr. Przemysław Skokowski, któremu przyznano nagrodę The ECMetAC Young Scientist Best Oral Presentation Award za rok 2018. Konferencję ECMetAC Days 2023 poprzedziły warsztaty myślenia kreatywnego (design thinking) pt. „Innovative researcher: end-user researcher approach in scientific project designing” zaproponowane i przeprowadzone przez dr Magdalenę Wencką.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej konferencji ECMetAC.

Newsletter ECMetAC.

Wszystkich chętnych, których zainteresowania naukowe są zbieżne z tematyką konferencji sieci ECMetAC, zapraszamy za rok pod koniec listopada na konferencję ECMetAC 2024, która odbędzie się w Zagrzebiu w Chorwacji.

Autor: dr Magdalena Wencka.

czwartek, 15 luty 2024