Cart

poniedziałek, 25 wrzesień 2023

Konferencja dla młodych naukowców w IFM PAN

W dniach 13-15 września odbyła się w naszym Instytucie VII Ogólnopolska Konferencja Kryształki Molekularne 2023 dedykowana młodym adeptom nauki (studentom i doktorantom) powiązanym z różnymi ośrodkami naukowymi w Polsce. Podczas tegorocznych „Kryształków molekularnych” mieliśmy zaszczyt wysłuchać wykładu inauguracyjnego Profesora Józefa Spałka. Spośród wystąpień uczestników wybrano trzy, które zostały nagrodzone przez Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Nagrody przyznano: Kamili Łupińskiej z Politechniki Wrocławskiej, Piotrowi Radomskiemu z Politechniki Poznańskiej oraz Marharycie Hancharovej z Politechniki Wrocławskiej.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy wyróżnienia, natomiast wykładowcom i uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy za udział w tym wydarzeniu. Oddzielne podziękowania kierujemy do pracowników Zakładu Kryształów Molekularnych, którzy zaangażowali się w organizację tegorocznych „Kryształków Molekularnych”, a którzy we wrześniu przyszłego roku podejmą się zorganizowania Ogólnopolskiej Konferencji Kryształy Molekularne 2024 posiadającej ponad czterdziestoletnią tradycję.

poniedziałek, 25 wrzesień 2023