Zgłoszone wystąpienia oraz abstrakty


Wystąpienia ustne


AutorzyTytułPDF
1Jakub Jędrak, Jozef Spałek A consistent mean-field solution of the t-J model[Pobierz]
2Janusz DubowikAnomalny transport elektronowy w półmetalicznych stopach Heuslera[Pobierz]
3Andrzej M. OlesCharge and Orbital Order in Transition Metal Oxides[Pobierz]
4Marcin Mierzejewski, Andrzej Ptok, Maciej M. MaśkaCoexistence of magnetism and the FFLO superconductivity[Pobierz]
5Leon Kowalewski, Ryszard WojciechowskiCoherent spin-polarized current and creation of spin entangled states in double barrier M/Sc/M junctions.[Pobierz]
6Krzysztof RogackiCritical currents and peak effect in Sm(Nd)FeAs(O,F) single crystals[Pobierz]
7Maciej M. Maśka, Marcin MierzejewskiCzy nieporządek może wzmacniać nadprzewodnictwo?[Pobierz]
8R. Troć, R. Wawryk, W. Miiller, H. MisiorekCzy słaby ferromagnetyzm generuje nadprzewodnictwo w UCoGe?[Pobierz]
9Ryszard Gonczarek, Shiping Feng, Mateusz KrzyzosiakElectromagnetic response in kinetic energy driven superconductivity: the Meissner effect[Pobierz]
10Przemysław PiekarzElectronic structure of Fe3O4 and Fe2SiO4 spinels[Pobierz]
11T. A. Zaleski i T. K. KopećElektronowe funkcje spektralne a porządek antyferromagnetyczny w dwuwymiarowym modelu Hubbarda[Pobierz]
12Tomasz Klimczuk, Vladimir Sidorov, T. M. McQueen, F. Ronning, D. Safarik, J.D. Thompson, R.J. CavaFerromagnetism, superconductivity and temperature-pressure phase diagram of Y9Co7[Pobierz]
13Bludov A.N., Gnatchenko S.L , Szymczak R. , Szymczak H ,Jezierski A. and Barilo S.N.Field-Induced Magnetic Order in Spin Liquid Phase of TbBaCo4 O7 single crystals[Pobierz]
14 Jan Kaczmarczyk, Maciej Maśka, marcin Mierzejewski, Józef Spałek Fulde-Ferrell-Larkin-Ovchinnikov phase in correlated electron systems[Pobierz]
15D. Kaczorowski, A. P. Pikul, D. Gnida, and V.H. TranHeavy-fermion superconductivity in Ce2PdIn8[Pobierz]
16N.-T.H. Kim-Ngan, A.G. Balogh, A. Adamska, L. Havela, T. GouderInterface properties of selected U-based thin films[Pobierz]
17Adam RycerzIntroduction to Low-Temperature Physics of Graphene [Pobierz]
18Andrzej ŚlebarskiIzolator Kondo w układach z silnymi korelacjami f i d elektronowymi[Pobierz]
19T. DomańskiKondensaty Bosego-Einsteina: przegląd współczesnych realizacji[Pobierz]
20Józef BarnaśKontrola stanu magnetycznego przy pomocy prądu spinowego[Pobierz]
21T. P. Polak, T. K. Kopeć Magnetic field/rotation - two faces of the same phenomenon?[Pobierz]
22A. Malinowski, V. L. Bezusyy, R. Minikayev, W. Paszkowicz, P. Dziawa, Y. Syryanyy, M. SawickiMagnetic Nature of a Ni Dopant in La1.85Sr0.15CuO4: Pseudogap and Spin-glass Behavior[Pobierz]
23T.K. Kopec, V. A. ApinyanMagnetically driven superconducting pairing interaction [Pobierz]
24J. Martinek, G. Ilnicki, Sz. Maćkowiak, S. Takahashi, S. Hikino, M. Mori, and S. MaekawaMagnon assisted long-range superconducting proximity effect [Pobierz]
25Andrzej SzytułaManganity – aspekty strukturalne[Pobierz]
26W. M. Woch, J. Niewolski, W. Tokarz, A. Kołodziejczyk, H. Sudra and G. GritznerMicrowave absorption and Magnetization of (Tl0.5Pb0.5)Sr2(Ca0.8Gd0.2)Cu2Oz Superconductor[Pobierz]
27Zbigniew Trybuła, Wojciech Kempiński, Szymon Łoś, Katarzyna Kaszyńska, Małgorzata Trybuła, Jerzy Piekoszewski, Zbigniew Werner, Marek BarlakNadprzewodnictwo warstw MgB2 otrzymanych na podłożu krzemowym przez implantację magnezu do boru [Pobierz]
28Roman PuźniakNadprzewodniki żelazowo-arsenowe[Pobierz]
29U.D.Wdowik, A.Błachowski, K.Ruebenbauer, K.ParlińskiPhonon and electron densities in tetragonal and orthorhombic FeSe versus pressure[Pobierz]
30A. Kołodziejczyk , B. Wiendlocha , R. Zalecki , J. Toboła, S. Kaprzyk Photoemission band structure of the weak itinerant ferromagnetic superconductor Y9Co7[Pobierz]
31P.Przysłupski, K.Dybko, K.Werner Malent P.Aleshkevyh, M.Wojcik, M.SawickiPossible spin triplet phase in LSMO/YBCO/Trilayer[Pobierz]
32B. Andrzejewski, Ch. Simon, A. PautratPowierzchniowe Kotwiczenie Wirów[Pobierz]
33Piotr Wróbel, Artur Maciąg, Roman MicnasPrecursory effects in the pairing process due to particle-hole asymmetry[Pobierz]
34A. Szajek, M. Werwiński, D. Kaczorowski, A. ŚlebarskiStruktura elektronowa i własności magnetyczne ciężkofermionowego nadprzewodnika Ce2PdIn8 w oparciu o obliczenia z pierwszych zasad[Pobierz]
35M. Samsel-Czekała, S. Elgazzar, P.M. Oppeneer, E. TalikStruktura elektronowa nowo odkrytego nadprzewodnika UCoGe[Pobierz]
36A.Błachowski, K.Ruebenbauer, J.Żukrowski, J.Przewoźnik, K.Wojciechowski, Z.M.StadnikSuperconducting ?-FeSe studied by Mössbauer spectroscopy and magnetic measurements[Pobierz]
37M. Matusiak, T. Plackowski, Z. Bukowski, N.D. Zhigadlo, and J. KarpinskiTermosiła w nowo odkrytych związkach REFeAsO (RE = Nd, Sm) wykazujących uporzadkowanie typu SDW[Pobierz]
38Grzegorz Ilnicki, Hyunsoo Yang, See-Hun Yang, Jan Martinek and Stuart S. P. ParkinThe Kondo effect in the presence of ferromagnetism in magnetic tunnel junctions[Pobierz]
39V. H. TranThe Physics of Superconducting Intermetallic Compound Mo3Sb7 [Pobierz]
40K. I. WysokińskiTheoretical analysis of STM spectra in short coherence length superconductors[Pobierz]
41Sz. Maćkowiak, P. Makk, M. Vigh, Sz. Csonka, M. Wawrzyniak, A. Halbritter, J. MartinekTime and cross-correlation histograms in conductance measurements of atomic nanowires[Pobierz]
42Agnieszka Kondrat, J. E. Hamann-Borrero, N. Leps, M. Kosmala, O. Schumann, J. Werner, G. Behr, M. Braden, R. Klingeler, C. Hess and B. BuechnerTransport properties of REFeAsO (RE = La, Ce, Pr, Sm, Gd)[Pobierz]
43Marta Z. CieplakTunable Phase Diagram in the Superconductor-Ferromagnet Hybrid[Pobierz]
44S. J. Lewandowski, M. Berkowski, V. Yu. Tarenkov, A. I. D’yachenko, A. Abal’oshev, I. Abaliosheva, D. Gawryluk, V. Domukhovski, S.L.Sidorov, D.I.BoichenkoWłasności magnetyczne związków FeSeTe otrzymanych przez krystalizację z fazy ciekłej[Pobierz]
45A. Wiśniewski, R. Puźniak, V. Markovich, I. FitaWpływ ciśnienia i rozmiarów nanocząstek manganitów i kobaltytów na ich właściwości magnetyczne[Pobierz]

Postery


AutorzyTytułPDF
1Piotr Gierłowski, Krzysztof Werner-Malento, Cornelis van der Beek, Piotr PrzysłupskiAbsorpcja mikrofal w supersieciach manganit/YBaCuO[Pobierz]
2M.Ciszek, K. Rogacki, K. Oganisian, J. KarpińskiAC losses in MgB2 single crystals at low magnetic fields[Pobierz]
3W. M. Woch, M. Chrobak and A. KołodziejczykAnalysis of Resistive Transition to the Superconducting State of a (Tl0.6Pb0.24Bi0.16)(Ba0.1Sr0.9)2Ca2Cu3Oy film on single-crystalline lanthanum aluminate [Pobierz]
4K. Oganisian, K. Rogacki, C. Sulkowski, N. D. Zhigadlo, S. Katrych, and J. KarpinskiAnisotropy of Li, Al, and C substituted MgB2 single crystals studied by thermopower [Pobierz]
5Marcin Wróblewski1, Mirosław Szybowicz1, Maciej Kamiński1 J. Piekoszowski2, Z. Werner2, W. Kempiński3, Z. Trybuła3, B. Susła1 Badanie rozpraszania ramanowskiego w cienkich warstwach MgB2[Pobierz]
6R. Zalecki, W. Woch, M. Kowalik, A. Kołodziejczyk Bismuth valences in a Tl0.7Bi0.3Sr1.6Ba0.4CaCu2Oy superconductor from X-ray photoemission spectroscopy[Pobierz]
7M. Sidowski and S. RobaszkiewiczCDW states in the (hard-core) boson-fermion model[Pobierz]
8W. R. Czart , P. Grzybowski i S. RobaszkiewiczCharge Ordering and Phase Separations In Itinerant Fermion Systems[Pobierz]
9Jarosław Więckowski, Maria Gutowska, Andrzej Szewczyk, N. Kharchenko, Y. Kharchenko, Andrzej Wiśniewski, H. SchmidCiepło właściwe ferrotoroidalnego monokryształu LiCoPO4 [Pobierz]
10M. Szorcz, M. Nowicki, M. Wawrzyniak, B. Susła, B. IdzikowskiConductance quantization in melt-spun CoxCu100-x and CoxAg100-x alloys[Pobierz]
11Anna Wróbel, Piotr WróbelCorrelation effects in DNA: From local band insulators to local charge and spin density-wave insulators [Pobierz]
12Anna Ciechan, Karol Izydor WysokińskiEfekty Międzypasmowe w Nadprzewodnikach Niejednorodnych[Pobierz]
13Bolesław Mielniczuk, Zbigniew Śniadecki, Maciej Szorcz, Bogdan Idzikowski Effective energies of crystallization in Y50-xCexCu42Al8 (x = 0, 10, 15, 25) alloys[Pobierz]
14Waldemar Kłobus, Konrad Kapcia, Stanisław RobaszkiewiczElectron orderings and phase separations in a simple model of magnetic insulators[Pobierz]
15A. Jezierski, A. Szajek, M. JurczykElectronic structure and magnetic properties of HoNiSnD -ab-initio calculations[Pobierz]
16J.KaczkowskiElectronic structure of skutterudite superconductors MPt4Ge12 (M=Ba, Sr, La) - density functional calculations[Pobierz]
17 F. M. Muntyanu, A. Gilewski, K. Nenkov, A. J. ZaleskiFermi-surface rearrangement in Bi bicrystals with twisting crystallite interfaces as the reason of superconductivity appearance[Pobierz]
18V. L. Bezusyy, A. Malinowski, R. Minikayev, W. Paszkowicz, P. Dziawa, R.GorzelniakFrom Cuprate to Nickelate: Evolution of the Normal State Properties with Ni from La1.85Sr0.15CuO4 to La1.85Sr0.15NiO4[Pobierz]
19Andrzej Ptok, Maciej M. Maśka, Marcin MierzejewskiFulde–Ferrel–Larkin–Ovchinnikov superconductivity in ?disordered systems[Pobierz]
20Grzegorz Górski i Jerzy MiziaHubbard Model with Hopping Interaction and Inter-Site Kinetic Correlations[Pobierz]
21I. Abal'osheva, O. Abal'oshev, M.Z. Cieplak, L.Y. Zhu, C.L. ChienInhomogeneous magnetic field penetration in superconducting niobium films[Pobierz]
22A. Kortyka, R. Puzniak, A. Wisniewski, H. W. Weber, C. Y. Tang, X. Yao, K. ConderIrreversibility line and anisotropy of SmBa2Cu3O7-? with varying oxygen content[Pobierz]
23Maria Gazda, Tomasz KlimczukMagnetic field influence on the superconducting transition in granular (BiPb)-Sr-Ca-Cu-O superconductors[Pobierz]
24Y. Syryanyy, L. Y. Zhu, Marta Z. Cieplak, M. Kończykowski, O. Abaloshev and C. L. ChienMagnetic Flux Penetration into the Superconducting-Ferromagnetic Bilayer Nb(Co/Pd)[Pobierz]
25B. Idzikowski, Z. Śniadecki, B. Mielniczuk, R. Puźniak, A. Wiśniewski, D. KaczorowskiMagnetism and electric transport in nanocrystalline Ce100-xAlx (x = 45, 50) alloys[Pobierz]
26I.Zaytseva, M.Z.Cieplak, O. Abal’oshev, P. Dłużewski, G. Grabecki, W. Plesiewicz, L.Y. Zhu, C.L.ChienMagnetoresistance of Si/Nb/Si trilayers[Pobierz]
27D. Goc- Jagło, N.-T.H. Kim-Ngan, G. Jagło, D. Sitko, W. SoszkaMolecular Dissociation at the Fe3O4(001) surface[Pobierz]
28Maria Gazda, Kamil Kolincio, Katarzyna Gdula, Aleksandra MielewczykMolten salt synthesis of conducting and superconducting ceramics[Pobierz]
29Jaromir Krzyszczak, Tadeusz Domański, Karol I. WysokińskiNiejednorodności w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych opisanych modelem dwuskładnikowym[Pobierz]
30B. Strzelczyk, W. Kempiński, M. Wróblewski, B. Susła, J. Piekoszewski, Z. Werner, M. Barlak, J. Martinek, M. Błaszyk, Z. Trybuła, Sz. ŁośNiskotemperaturowe badania STM/STS oraz XPS nadprzewodnika MgBxNiskotemperaturowe badania STM/STS oraz XPS nadprzewodnika MgBx[Pobierz]
31M. Wójcik, E. Jędryka, I.C. Infante, F. Sanchez, J. Fontcuberta NMR study of LCMO epitaxial films: (001) and (110) STO as a substrate and as an overlayer[Pobierz]
32A. Kujawa, R. MicnasOn the BCS-BEC crossover in the Spin-Polarized Attractive Hubbard Model[Pobierz]
33Jakub Wrzodak, Romuald LemańskiOne-electron excitations vs collective excitations in the 1D Falicov-Kimball model with Hund coupling at half filling[Pobierz]
34Ryszard J. Radwanski, Zofia RopkaPole krystaliczne w izolatorach Motta[Pobierz]
35Maciej Wawrzyniak, Jan Martinek, Maciej Szorcz, Bogdan IdzikowskiPomiary charakterystyki prądowo-napięciowej nanostruktur formowanych w obszarze złącza metal-półprzewodnik[Pobierz]
36Mariusz NogalaSelf-consistent ground state of charged bosons in a magnetic field[Pobierz]
37Maciej BakSieciowe funkcje Greena na dwuwymiarowej sieci prostokątnej z oddziaływaniami drugich sąsiadów[Pobierz]
38Z. Śniadecki, B. Idzikowski, B. Mielniczuk, J.-M. Greneche, U.K. RoesslerStructure and hyperfine fields of DyMn6-xFexGe6 (0 < x < 6) alloys[Pobierz]
39D. Gawryluk, J. Fink-Finowicki, A. Wiśniewski, R. Puźniak, V. Domukhovski, R. Diduszko, M. Berkowski Struktura i właściwości nadprzewodzące kryształów FeSe1-x i FeSexTe1-x w zależności od metod syntezy, stechiometrii i warunków wzrostu [Pobierz]
40Barbara Kościelska, Olga I. Yuzephovich, Sergej V. Bengus, Agnieszka WitkowskaSuperconducting properties of NbN-SiO2 sol-gel derived thin films[Pobierz]
41M. Falkowski, A. Kowalczyk, B. Andrzejewski, T. TolińskiSuperconductivity in the Nb5Si2B compound[Pobierz]
42W.M. Woch, A. Dujavová, R. Zalecki, A. Kołodziejczyk, M. Sojková, Š. Chromik Susceptibility of (Tl1.85Re0.15)Ba2Ca2Cu3O10.3 thin film on sapphire substrate with CeO2 buffer layer [Pobierz]
43Sosnowski Jacek The critical current problems in the HTc superconductors[Pobierz]
44Konrad Kapcia, Waldemar Kłobus, Stanisław RobaszkiewiczThe effects of the next-nearest neighbor density-density interaction in the atomic limit of the extended Hubbard model [Pobierz]
45Mirosław Werwiński, Andrzej Szajek, Paweł Leśniak, Wojciech L. MalinowskiThe electronic and magnetic properties of UNiAs2 and UPdAs2 antiferromagnets[Pobierz]
46D.Gajda, V.P.Dyakonov, V.Beloshenko, V.Spuskanyuk, A.J.ZaleskiThe factors influencing the enhancement of the critical current Ic and pinning force Fp in superconducting wires NbTi/Cu [Pobierz]
47A. Nabiałek, S. Vasiliev, V. Chabanenko, F. Perez-Rodriguez, S. Piechota, H. SzymczakThe influence of magnetic history on critical state stability and on flux jumps’ dynamics in conventional NbTi superconductor[Pobierz]
48S. Vasiliev, A. Nabiałek, V.F. Rusakov, L.V. Belevtsov, V.V. Chabanenko, H. SzymczakThe influence of the external magnetic field on the flux jumps dynamics in the flux flow model[Pobierz]
49Krzysztof Kucab, Grzegorz Górski, and Jerzy MiziaThe Role of Kinetic Interactions and Kinetic Correlations in Coexistence of Ferromagnetism and Superconductivity[Pobierz]
50V. Chabanenko, S. Vasiliev, A. Nabiałek, T. Tsvetkov, S. Dunaevsky, R. Minikaev, S. Piechota, H. Szymczak, Z. KravchenkoThe role of phase separation in dynamics of charge system of half-doped manganites[Pobierz]
51P. Iwanowski, V. Domukhovski, R. Diduszko, M. Berkowski Warunki wzrostu, struktura i morfologia kryształów dwuwolframianów potasowych ziem rzadkich [Pobierz]
52J. Piętosa, A. Wiśniewski, R. Puźniak, I. Fita, M. Wójcik, W. Paszkowicz, R. Minikayev, J. Nowak, Ch. Lathe, S. Koleśnik, B. DąbrowskiWpływ ciśnienia na właściwości magnetyczne i strukturalne kobaltytów z układu La1-xSrxCoO3-?[Pobierz]
53Maciej Wróbel, Marcin Mierzejewski, Maciej M. MaśkaWpływ korelacji na strukturę motyla Hofstadtera[Pobierz]