Biuletyn Informacji Publicznej

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: księgowej/księgowego.

 Usługa hotelarska, restauracyjna oraz wynajmu pomieszczeń na potrzeby XXIII Konferencji Kryształy Molekularne 2024.

Znak sprawy: ZP/04.2/2023.
Termin składania ofert: 12 stycznia 2024 roku, godzina 10:00.
Termin otwarcia ofert: 12 stycznia 2024 roku, godzina 10:30.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-89f72bfd-a4bf-11ee-953e-c2ea26915e21

Usługa hotelarska, restauracyjna oraz wynajmu pomieszczeń na potrzeby konferencji „Structural and Ferroelectric Phase Transitions".

 Znak sprawy: ZP/04.1/2023.
Termin składania ofert: 05 stycznia 2024 roku, godzina 10:00.
Termin otwarcia ofert: 05 stycznia 2024 roku, godzina 10:30.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-89a11292-a4be-11ee-948d-82b0c04ef850

 

POPUL/SP/0387/2023/01 Społeczna Odpowiedzialność Nauki II

dr inż. Łukasz Lindner

01.09.2023-30.08.2024

 

2023/07/X/ST5/01054 MINIATURA 7

dr inż. Adam Mizera

28.11.2023-27.12.2024

Usługa hotelarska, restauracyjna oraz wynajmu pomieszczeń na potrzeby konferencji „Structural and Ferroelectric Phase Transitions.

 Znak sprawy: ZP/03.1/2023.
Termin składania ofert: 08 grudnia 2023 roku, godzina 10:00.
Termin otwarcia ofert: 08 grudnia 2023 roku, godzina 10:30.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-5433c020-797b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

postępowanie w toku

Temat: Niskotemperaturowe właściwości magnetyczne i magnetokaloryczne trójskładnikowych materiałów na bazie metali ziem rzadkich

postępowanie w toku

Temat: Wpływ nanoinkluzji na własności sprężyste wybranych układów modelowych twardych cząstek

postępowanie w toku

Temat: Efekty wiskoelastyczne w ferroelektrycznych i antyferroelektrycznych chiralnych ciekłych kryształach

11642/U/400/980/2023 Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

dr inż. Magdalena Knapkiewicz

01.08.2023-31.12.2024

POPUL/SP/0388/2023/01 Społeczna Odpowiedzialność Nauki II

dr hab. Maria Pugaczowa-Michalska

16.10.2023-15.10.2025

Termin składania ofert: 18 października 2023 roku.

 

Dyrektor Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk ogłasza rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Cienkich Warstw i Nanostruktur (ZN 3).

Numer konkursu: ZN 3 - 05/2023

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Piotr Kuświk, prof. IFM PAN

Strona internetowa: Zakład Cienkich Warstw i Nanostruktur (ZN 3)

2023/07/X/ST3/00631 MINIATURA 7

dr inż. Roman Strzelczyk

05.10.2023-04.10.2024

Dyrektor Instytutu Fizyki Molekularnej PAN ogłasza rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Auksetyków, Materiałów Funkcjonalnych i Symulacji Komputerowych (ZN 1)

Numer konkursu: ZN 1 - 04/2023

Kierownik Zakładu ZN 1: prof. dr hab. Krzysztof Wojciechowski

Strona internetowa: Zakład Auksetyków, Materiałów Funkcjonalnych i Symulacji Komputerowych

Podkategorie

Załącznik do uchwały RN IFM PAN nr 75/2023 z dn. 23.06.2023 r. określającej tryb działania i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk.


COM_CONTENT_READ_MOREDoktoraty

Załącznik do uchwały RN IFM PAN nr 52/2023 z dnia 14.03.2023 r. określającej tryb działania i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk


COM_CONTENT_READ_MOREPrzewody habilitacyjne

Dynamika molekularna, przemiany fazowe i własności jedno- i wielofazowych materiałów funkcyjnych

COM_CONTENT_READ_MOREOddział Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Nowe przewodzące i magnetyczne materiały dla nanoelektroniki: nanostruktury, układy warstwowe, stopy magnetyczne, materiały molekularne.

COM_CONTENT_READ_MOREOddział Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dane kontaktowe w sprawach zamówień:

Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk

ul. Mariana Smoluchowskiego 17
60-179 Poznań

tel.: 61 86 95 291
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne