Biuletyn Informacji Publicznej

Obrona:

Tytuł rozprawy doktorskiej: Własności optyczne, termiczne i transportowe przewodników protonowych z dynamiczną, helikoidalna siecią wiązań wodorowych utworzoną przez sole imidazoliowe aromatycznych kwasów karboksylowych

Recenzenci: prof. dr hab. M. Gazda; prof. dr hab. J. Kusz, prof. dr hab. M.Szafrański

Obrona:

Tytuł rozprawy doktorskiej: Właściwości optyczne oraz elektryczne nowych polimerów i kopolimerów pochodnych polipirolu

Recenzenci: dr hab. G. Jarosz, prof. PG; prof. dr hab. M. Makowska-Janusik; prof. dr hab. J.Waluk

2021/41/B/ST3/01141 OPUS 21

prof. dr hab. inż. Dariusz Kaczorowski (INTiBS PAN), prof. dr hab. Tomasz Toliński (IFM PAN)

21.01.2022-20.01.2025

 

Obrona: 2022-11-29 / Data nadania stopnia: 2022-12-13

Tytuł rozprawy doktorskiej: Dynamika namagnesowania cienkich warstw granatu itrowo-żelazowego Y3Fe5O12

Recenzenci: prof. dr hab. M. Kisielewski, prof. dr hab. R. Świrkowicz

Horyzont 2022

Grant Agreement no 101061250 - NIGHT4FUTURE - HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01-01

dr inż. Dorota Dardas

01.05.2022-01.05.2024

 

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: księgowej/księgowego.

Obrona: 2022-10-07 / Data nadania stopnia: 2022-12-13

Tytuł rozprawy doktorskiej: Właściwości magnetyczne warstw wielokrotnych V/Fe i Nb/Fe

Recenzenci: prof. dr hab. Lech T. Baczewski, prof. dr hab. Tomasz Ślęzak

 

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko naukowe typu post-doc w Zakładzie Cienkich Warstw (Z3).

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Cienkich Warstw (Z3).

Lista rankingowa konkursu nr 35/2022/IFM/PSD w Poznańskiej Szkole Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk

Dyrektor Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko naukowe typu post-doc w projekcie badawczym OPUS 17 w Zakładzie Cienkich Warstw (Z3).

Termin składania ofert na konkurs upływa 12 września 2022 o godz. 15:00

Strona internetowa - https://www.ifmpan.poznan.pl/pl/jednostki-naukowe/zaklad-cienkich-warstw.html

Kierownik projektu OPUS 17 - dr hab. inż. Piotr Kuświk, prof. IFM PAN

Dyrektor Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Cienkich Warstw (Z3)

Termin składania ofert na konkurs upływa - 12 września 2022 o godz. 15:00

Strona internetowa: Zakład Cienkich Warstw (Z3) - https://www.ifmpan.poznan.pl/pl/jednostki-naukowe/zaklad-cienkich-warstw.html

Kierownik Zakładu Cienkich Warstw (Z3) - dr hab. inż. Piotr Kuświk, prof. IFM PAN

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku Referenta (m/k) w Dziale Administracyjno-Gospodarczym.

Dokumenty należy przesłać elektronicznie do dnia 28 sierpnia 2022 roku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rekrutacja na stanowisko doktoranta w projekcie badawczym PRELUDIUM BIS 3 oraz do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk przy Instytucie Fizyki Molekularnej PAN.
Procedura nr 35/2022/IFM PAN/PSD

Termin składania dokumentów na konkurs upływa 16 września 2022 r. o godz. 15:00 (CEST).

Strona internetowa Środowiskowe Laboratorium Badań Radiospektroskopowych

Lista rankingowa konkursu nr 18/2022/IFM/PSD w Poznańskiej Szkole Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk

Podkategorie

Uchwała RN IFM PAN nr 163/2021 z dn.30.11.2021 określająca tryb działania i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk (korekta)


COM_CONTENT_READ_MOREDoktoraty

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN nr 175/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku określająca tryb działania i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk


COM_CONTENT_READ_MOREPrzewody habilitacyjne

Dynamika molekularna, przemiany fazowe i własności jedno- i wielofazowych materiałów funkcyjnych

COM_CONTENT_READ_MOREOddział Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Nowe przewodzące i magnetyczne materiały dla nanoelektroniki: nanostruktury, układy warstwowe, stopy magnetyczne, materiały molekularne.

COM_CONTENT_READ_MOREOddział Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dane kontaktowe w sprawach zamówień:

Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk

ul. Mariana Smoluchowskiego 17
60-179 Poznań

tel.: 61 86 95 291
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne