Biuletyn Informacji Publicznej

Dyrektor Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko naukowe typu post-doc w projekcie badawczym OPUS 17 w Zakładzie Cienkich Warstw (Z3).

Termin składania ofert na konkurs upływa 12 września 2022 o godz. 15:00

Strona internetowa - https://www.ifmpan.poznan.pl/pl/jednostki-naukowe/zaklad-cienkich-warstw.html

Kierownik projektu OPUS 17 - dr hab. inż. Piotr Kuświk, prof. IFM PAN

Dyrektor Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Cienkich Warstw (Z3)

Termin składania ofert na konkurs upływa - 12 września 2022 o godz. 15:00

Strona internetowa: Zakład Cienkich Warstw (Z3) - https://www.ifmpan.poznan.pl/pl/jednostki-naukowe/zaklad-cienkich-warstw.html

Kierownik Zakładu Cienkich Warstw (Z3) - dr hab. inż. Piotr Kuświk, prof. IFM PAN

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku Referenta (m/k) w Dziale Administracyjno-Gospodarczym.

Dokumenty należy przesłać elektronicznie do dnia 28 sierpnia 2022 roku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rekrutacja na stanowisko doktoranta w projekcie badawczym PRELUDIUM BIS 3 oraz do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk przy Instytucie Fizyki Molekularnej PAN.
Procedura nr 35/2022/IFM PAN/PSD

Termin składania dokumentów na konkurs upływa 16 września 2022 r. o godz. 15:00 (CEST).

Strona internetowa Środowiskowe Laboratorium Badań Radiospektroskopowych

Lista rankingowa konkursu nr 18/2022/IFM/PSD w Poznańskiej Szkole Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk

Lista rankingowa konkursu nr 17/2022/IFM/PSD w Poznańskiej Szkole Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk

Dostawa systemu piezoelektrycznego oraz systemu generacji pól magnetycznych kompatybilnych z wysokorozdzielczym mikroskopem polaryzacyjnym Kerra firmy evico magnetics GmbH.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

Znak sprawy: ZP/02/2022.
Termin składania ofert: 21 lipca 2022 roku, godzina 09:00.
Termin otwarcia ofert: 21 lipca 2022 roku, godzina 10:00.
Identyfikator postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/: 1a8f2b13-f5e6-4ddf-bc50-0d17e4e6fd47

2021/43/O/ST5/01911 (PRELUDIUM BIS-3)

DEC-2021/43/O/ST5/01911

dr hab. Michał Bielejewski, prof. IFM PAN

01.10.2022-30.09.2026

Rekrutacja na stanowisko doktoranta w projekcie badawczym PRELUDIUM BIS 3 oraz do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk przy Instytucie Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu.
Procedura nr 18/2022/IFM PAN/PSD

Termin składania dokumentów na konkurs upływa 22 lipca 2022 r. o godz. 15:00 (CEST).

Strona internetowa Środowiskowe Laboratorium Badań Radiospektroskopowych

2021/41/B/ST5/02894 (OPUS-21)

DEC-2021/41/B/ST5/02894

dr hab. Mirosław Mateusz Werwiński, prof. IFM PAN

01.06.2022-31.05.2026

Rekrutacja do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk

Procedura nr 17/2022/IFM/PSD

Termin składania dokumentów na konkurs upływa 8 lipca 2022 r. o godz. 15:00 (CEST)

Strona internetowa Zakładu Stopów Magnetycznych

Ogłoszenie wyniku konkursu Komisji Konkursowej powołanej przez Radę Kuratorów Wydziału  III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu.

Lista rankingowa konkursu nr 12/2022/IFM/PSD w Poznańskiej Szkole Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk

Postępowanie w toku

Temat: Wytwarzanie oraz analiza właściwości fizycznych żeli z tlenku grafenu

Dyrektor Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko profesora w Zakładzie Kryształów Molekularnych (Z12).

Kierownik Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych: prof. dr. hab. Tomasz Toliński

Termin składania ofert na konkurs upływa 22 kwietnia 2022

Strona internetowa:Zakład Kryształów Molekularnych

 

Podkategorie

Uchwała RN IFM PAN nr 163/2021 z dn.30.11.2021 określająca tryb działania i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk (korekta)


COM_CONTENT_READ_MOREDoktoraty

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN nr 175/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku określająca tryb działania i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk


COM_CONTENT_READ_MOREPrzewody habilitacyjne

Dynamika molekularna, przemiany fazowe i własności jedno- i wielofazowych materiałów funkcyjnych

COM_CONTENT_READ_MOREOddział Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Nowe przewodzące i magnetyczne materiały dla nanoelektroniki: nanostruktury, układy warstwowe, stopy magnetyczne, materiały molekularne.

COM_CONTENT_READ_MOREOddział Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dane kontaktowe w sprawach zamówień:

Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk

ul. Mariana Smoluchowskiego 17
60-179 Poznań

tel.: 61 86 95 291
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne