Projekty finansowane lub dofinansowane przez podmioty/instytucje zagraniczne

Horyzont Europa 2023

call: HORIZON-MSCA-2023-CITIZENS-01

Grant Agreement no 101162504 - SUSTAINIGHT

dr inż. Dorota Dardas

06.05.2024-05.05.2026