Projekty finansowane lub dofinansowane przez podmioty/instytucje zagraniczne

HORYZONT 2020

Grant agreement no. 101036074 — SOSNIGHT — H2020-MSCA-NIGHT-2020bis

Dr inż. Dorota Dardas

01.06.2021-31.03.2022

HORYZONT 2020

dr inż. Dorota Dardas

01.07.2020-30.04.2021