Projekty finansowane lub dofinansowane przez podmioty/instytucje zagraniczne

Horyzont 2022

Grant Agreement no 101061250 - NIGHT4FUTURE - HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01-01

dr inż. Dorota Dardas

01.05.2022-01.05.2024