Oddział Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Zakład Fizyki Ciekłych Kryształów (Z6)
prof. dr hab. Arkadiusz Brańka
2019 – 2022

Zakład Fizyki Komputerowej Układów Złożonych (Z10)
prof. dr hab. Krzysztof Wojciechowski
2019 - 2022