Projekty finansowane lub dofinansowane przez instytucje/organizacje krajowe: NCN, NCBiR, MEiN, NAWA

2021/41/B/ST3/01141 OPUS 21

prof. dr hab. inż. Dariusz Kaczorowski (INTiBS PAN), prof. dr hab. Tomasz Toliński (IFM PAN)

21.01.2022-20.01.2025

 

UMO-2019/33/B/ST5/02013

2019/33/B/ST5/02013

25.02.2020-24.02.2024

dr hab. inż. Piotr Kuświk

DEC-2021/05/X/ST3/01200 (MINIATURA 5)

dr inż. Jakub Narojczyk

15.12.2021-14.06.2023

2018/28/C/ST3/00052 (SONATINA 2)

DEC-2018/28/C/ST3/00052

Dr Piotr Graczyk

05.11.2018-04.04.2023

2021/43/O/ST5/01911 (PRELUDIUM BIS-3)

DEC-2021/43/O/ST5/01911

dr hab. Michał Bielejewski, prof. IFM PAN

01.10.2022-30.09.2026

2021/41/B/ST5/02894 (OPUS-21)

DEC-2021/41/B/ST5/02894

dr hab. Mirosław Mateusz Werwiński, prof. IFM PAN

01.06.2022-31.05.2026

2018/31/N/ST5/03433 (PRELUDIUM-16)

DEC-2018/31/N/ST5/03433

Mgr inż. Adam Krysztofik

01.08.2019-31.07.2023

2017/27/B/ST3/02955 (OPUS 14)

DEC-2017/27/B/ST3/02955

Prof. dr hab. Krzysztof Witold Wojciechowski

27.06.2018-26.06.2023

SONP/SP/513407/2021 Społeczna Odpowiedzialność Nauki

dr inż. Łukasz Lindner

15.12.2021-14.12.2023

2018/30/E/ST3/00267 (SONATA BIS-5)

DEC-2018/30/E/ST3/00267

13.05.2019-12.05.2023

Dr Mirosław Werwiński