Oddział Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dynamika molekularna, przemiany fazowe i własności jedno- i wielofazowych materiałów funkcyjnych

Zakład Radiospektroskopii Ciała Stałego (Z1)
dr hab. Waldemar Bednarski
2021– 2023

Zakład Ferroelektryków (Z4)
dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN
2020 – 2022

Zakład Dielektryków (Z5)
dr hab. Wojciech Medycki, IFM PAN
2020-2022

Środowiskowe Laboratorium Badań Radiospektroskopowych (Z8)
prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc
2019 - 2022

Zakład Nadprzewodnictwa i Przemian Fazowych (Z13)
prof. dr hab. Jan Martinek
2020-2022

Zakład Fizyki Niskich Temperatur (Z14)
prof. dr hab. Wojciech Kempiński

2021– 2023