Zakończone projekty finansowane lub dofinansowane przez podmioty/instytucje zagraniczne

Horyzont 2022

Grant Agreement no 101061250 - NIGHT4FUTURE - HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01-01

dr inż. Dorota Dardas

01.05.2022-01.05.2024

 

HORYZONT 2020

Grant agreement no. 101036074 — SOSNIGHT — H2020-MSCA-NIGHT-2020bis

Dr inż. Dorota Dardas

01.06.2021-31.03.2022

HORYZONT 2020

dr inż. Dorota Dardas

01.07.2020-30.04.2021

3574888/PnH/2017 (PB3.24)

Prof. dr hab. Janusz Dubowik

01.02.2017-01.02.2019

Influence of chemical disorder on the propertiesof selected rare-earth free permanent magnets

Homing/2016-1/11 Projekt Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (o nazwie HOMING/POWROTY) finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Dr Mirosław Werwiński

01.01.2017-30.04.2019