RADA NAUKOWA INSTYTUTU FIZYKI MOLEKULARNEJ PAN

NA LATA 2023-2026

 

Przewodniczący Rady Naukowej IFM PAN

 prof. dr hab. Józef Barnaś

Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

Wydział Fizyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej IFM PAN

 prof. dr hab. Feliks Stobiecki Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk

Sekretarz Rady Naukowej IFM PAN

 dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk

 

 Członkowie Rady Naukowej IFM PAN

 

dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Adam Babiński Wydział Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Michał Banaszak Wydział Fizyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
prof. dr hab. Józef Barnaś

Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

Wydział Fizyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
dr inż. Bolesław Barszcz Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Arkadiusz Brańka Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Bogdan Bułka Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Janusz Dubowik Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski

Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Tomasz Klimczuk Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Politechniki Gdańskiej
prof. dr hab. Tadeusz K. Kopeć Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
Polskiej Akademii Nauk
mgr inż. Mateusz Kowacz Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Maciej Krawczyk Wydział Fizyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
prof. dr hab. Stefan Krompiewski Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
dr hab. inż. Piotr Kuświk, prof. IFM PAN Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Stanisław Lipiński Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Janusz Lipkowski

Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Szkoła Nauk Ścisłych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
prof. dr hab. Tadeusz Luty Wydział Chemiczny
Politechniki Wrocławskiej
dr hab. Andrzej Łapiński, prof. IFM PAN Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
dr Paweł Ławniczak Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Bogdan Marciniec

Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

Wydział Chemii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
prof. dr hab. Jan Martinek Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Grzegorz Michałek Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Marek Przybylski Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Akademii Górniczo-Hutniczej
dr hab. Maria Pugaczowa-Michalska Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Roman Puźniak Instytut Fizyki
Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Adam Rachocki, prof. IFM PAN Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Tomasz Runka, prof. PP Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej
Politechniki Poznańskiej
prof. dr hab. Leszek Sirko Instytut Fizyki
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Józef Spałek

Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk

Instytut Fizyki Teoretycznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr hab. Feliks Stobiecki Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Tomasz Story Instytut Fizyki
Polskiej Akademii Nauk
dr Karol Synoradzki Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Andrzej Szajek, prof. IFM PAN Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Mirosław Szybowicz, prof. PP Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej
Politechniki Poznańskiej
dr hab. Zbigniew Śniadecki Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Roman Świetlik Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Tomasz Toliński Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Konstantin Tretiakov, prof. IFM PAN Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Zbigniew Trybuła Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Mirosław Werwiński, prof. IFM PAN Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Ireneusz Weymann Wydział Fizyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
prof. dr hab. Krzysztof W. Wojciechowski Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Karol Wysokiński Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Maciej Zwierzycki Instytut Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk

 

Komisja Rady Naukowej IFM PAN ds. Kadry Profesorskiej w kadencji 2023-2026:

prof. dr hab. Bogdan Bułka - przewodniczący
prof. dr hab. Stanisław Lipiński
prof. dr hab. Jan Martinek
prof. dr hab. Tomasz Toliński
prof. dr hab. Roman Świetlik

Komisja Rady Naukowej IFM PAN ds. Kształcenia Młodej Kadry Naukowej w kadencji 2023-2026:

prof. dr hab. Arkadiusz Brańka
dr hab. Piotr Kuświk, prof. IFM PAN
dr hab. Maria Pugaczowa-Michalska
dr hab. Adam Rachocki, prof. IFM PAN
dr hab. Konstantin Tretiakov, prof. IFM PAN - przewodniczący

Komisja Rady Naukowej IFM PAN do oceny działalności zawodowej pracowników naukowych w kadencji 2023-2026:

dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN
prof. dr hab. Arkadiusz Brańka
prof. dr hab. Bogdan Bułka
dr hab. Piotr Kuświk, prof. IFM PAN
prof. dr hab. Stanisław Lipiński
prof. dr hab.Jan Martinek
dr hab. Adam Rachocki, prof. IFM PAN
dr hab. Zbigniew Śniadecki
prof. dr hab.Tomasz Toliński - przewodniczący

Rzecznik Dyscyplinarny w IFM PAN w kadencji 2023-2026:

 dr hab. Andrzej Szajek, prof. IFM PAN