XIII Sympozjum PRZEWODNIKI SZYBKICH JONW

Streszczenia

Streszczenia należy przygotować w języku polskim lub angielskim zgodnie z instrukcją

Streszczenia należy przesyłać na adres:
polomska@ifmpan.poznan.pl