Ważne daty

Rejestracja:4 listopada 2013 r.
Przysyłanie streszczeń:10 listopada 2013 r.
Opłata konferencyjna:15 listopada 2013 r.
Rejestracja uczestników:4 grudnia 2013 r. od godz.17-tej.
Sympozjum:4-7 grudnia 2013 r.