Strona główna

Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu organizuje kolejne XIII Sympozjum „Przewodniki Szybkich Jonów”, które odbędzie się w dniach od 4 do 7 grudnia 2013r. w hotelu „Hyrny” w Zakopanem przy ul. Piłsudskiego 20.

Sympozjum jest forum spotkań i wymiany myśli naukowców, którzy zajmują się joniką ciała stałego, zarówno w aspektach teoretycznych jak i aplikacyjnych. Podobnie jak w poprzednich spotkaniach, podkreślić chcemy znaczenie edukacyjne Sympozjum, zapraszając szczególnie serdecznie doktorantów i młodych naukowców