Rejestracja

Pełna opłata konferencyjna:

  • w pokoju 1-osobowym 1000 zł,
  • w pokoju 2-osobowym 940 zł

Ulgowa opłata konferencyjna:

  • w pokoju 2-osobowym 800 zł, dla doktorantów, magistrantów

Opłata pokrywa wszystkie koszty: zakwaterowanie, wyżywienie, kolację konferencyjną, książkę streszczeń.

Opłata dla osoby towarzyszącej: 500 zł, (wyżywienie, zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym, kolacja konferencyjna)

Opłata konferencyjna powinna być przesłana na konto:
Bank B2 WBK 2/O Poznań
Nr. 07 1090 1346 0000 0000 3402 4865

Na przelewie prosimy wpisać nazwę konferencji: XIII PSJ i nazwisko uczestnika.

Formularz rejestracyjny