XIII Sympozjum PRZEWODNIKI SZYBKICH JONW

Kontakt

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
Czesław Pawlaczyk
czeslaw.pawlaczyk@ifmpan.poznan.pl
Tel.: (+48) 601 726 681

Sekretarz:
Maria Połomska
polomska@ifmpan.poznan.pl
Tel.: (+48) 61 86 95 195