Program

Przewidujemy 30 minutowe wykłady i jedną sesję posterową.

Referaty i plakaty mogą być przedstawione w języku polskim lub angielskim.

Szczegółowy program XIII sympozjum,
harmonogram XIII Sympozjum.

Wymiary tablic na plakaty:
120 cm szerokosc - 100 cm wysokosc.
Lista plakatów.