Zamówienia o wartość równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł