Usługa organizacji przyjęcia na potrzeby konferencji The European Conference PHYSICS OF MAGNETISM 2023 (PM'23).

Znak sprawy: ZP/01.2/2023.
Termin składania ofert: 12 maja 2023 roku, godzina 10:30.
Termin otwarcia ofert: 12 maja 2023 roku, godzina 11:30.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-04e00f6f-e4f0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 kwiecień 2023 11:27 Monika Śniadecka
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 kwiecień 2023 11:27 Monika Śniadecka