Usługa cateringowa na potrzeby konferencji The European Conference PHYSICS OF MAGNETISM 2023 (PM'23).

Znak sprawy: ZP/01.1/2023.
Termin składania ofert: 11 maja 2023 roku, godzina 09:00.
Termin otwarcia ofert: 11 maja 2023 roku, godzina 10:00.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-7c896d8e-e330-11ed-9355-06954b8c6cb9

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 kwiecień 2023 12:36 Monika Śniadecka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 kwiecień 2023 12:37 Monika Śniadecka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 kwiecień 2023 12:38 Monika Śniadecka