Zamówienia o wartość równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

Usługa hotelarska, restauracyjna oraz wynajmu pomieszczeń na potrzeby XXIII Konferencji Kryształy Molekularne 2024 (II postępowanie).

Znak sprawy: ZP/02/2024.
Termin składania ofert: 14 marca 2024 roku, godzina 10:00.
Termin otwarcia ofert: 14 marca 2024 roku, godzina 10:30.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-ee8e14ee-d63a-11ee-8305-7e4937eb936d

Sukcesywna dostawa ciekłego azotu oraz dzierżawa zbiornika na ciekły azot.

Znak sprawy: ZP/01/2024.
Termin składania ofert: 15 marca 2024 roku, godzina 10:00.
Termin otwarcia ofert: 15 marca 2024 roku, godzina 10:30.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-96c9af5a-d7b0-11ee-8305-7e4937eb936d

 Usługa hotelarska, restauracyjna oraz wynajmu pomieszczeń na potrzeby XXIII Konferencji Kryształy Molekularne 2024.

Znak sprawy: ZP/04.2/2023.
Termin składania ofert: 12 stycznia 2024 roku, godzina 10:00.
Termin otwarcia ofert: 12 stycznia 2024 roku, godzina 10:30.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-89f72bfd-a4bf-11ee-953e-c2ea26915e21

Usługa hotelarska, restauracyjna oraz wynajmu pomieszczeń na potrzeby konferencji „Structural and Ferroelectric Phase Transitions".

 Znak sprawy: ZP/04.1/2023.
Termin składania ofert: 05 stycznia 2024 roku, godzina 10:00.
Termin otwarcia ofert: 05 stycznia 2024 roku, godzina 10:30.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-89a11292-a4be-11ee-948d-82b0c04ef850

 

Usługa hotelarska, restauracyjna oraz wynajmu pomieszczeń na potrzeby konferencji „Structural and Ferroelectric Phase Transitions.

 Znak sprawy: ZP/03.1/2023.
Termin składania ofert: 08 grudnia 2023 roku, godzina 10:00.
Termin otwarcia ofert: 08 grudnia 2023 roku, godzina 10:30.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-5433c020-797b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Usługa organizacji przyjęcia na potrzeby konferencji The European Conference PHYSICS OF MAGNETISM 2023 (PM'23).

Znak sprawy: ZP/01.2/2023.
Termin składania ofert: 12 maja 2023 roku, godzina 10:30.
Termin otwarcia ofert: 12 maja 2023 roku, godzina 11:30.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-04e00f6f-e4f0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Usługa cateringowa na potrzeby konferencji The European Conference PHYSICS OF MAGNETISM 2023 (PM'23).

Znak sprawy: ZP/01.1/2023.
Termin składania ofert: 11 maja 2023 roku, godzina 09:00.
Termin otwarcia ofert: 11 maja 2023 roku, godzina 10:00.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-7c896d8e-e330-11ed-9355-06954b8c6cb9