Usługa hotelarska, restauracyjna oraz wynajmu pomieszczeń na potrzeby konferencji „Structural and Ferroelectric Phase Transitions.

 Znak sprawy: ZP/03.1/2023.
Termin składania ofert: 08 grudnia 2023 roku, godzina 10:00.
Termin otwarcia ofert: 08 grudnia 2023 roku, godzina 10:30.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-5433c020-797b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 24 listopad 2023 13:29 Monika Śniadecka
Artykuł został zmieniony. piątek, 24 listopad 2023 13:29 Monika Śniadecka
Artykuł został zmieniony. piątek, 24 listopad 2023 13:30 Monika Śniadecka