Head of group

The group

Associates

  • Dr. Eng. Paweł Pigłowski

  • Dr. Eng. Artur Poźniak

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego