Board of Directors

Director

Prof. Dr. hab.Zbigniew Trybuła

e-mail: Zbigniew.Trybula@ifmpan.poznan.pl


phone: +48 61 869 51 12
fax: +48 61 868 45 24

Secretary

e-mail: Barbara.Cicha@ifmpan.poznan.pl
phone: +48 61 869 52 34


Deputy Director for Scientific Affairs

Dr. hab. Adam Rachocki, Prof. IMP PAS

e-mail: Adam.Rachocki@ifmpan.poznan.pl
phone: +48 61 869 52 41

Secretary

e-mail: Elzbieta.Seredynska@ifmpan.poznan.pl
phone: +48 61 869 52 77


Deputy Director for Administrative Affairs

M. Sc. Paweł Leśniak

e-mail: Pawel.Lesniak@ifmpan.poznan.pl
phone: +48 61 869 52 70

Secretary

e-mail: Barbara.Cicha@ifmpan.poznan.pl
phone: +48 61 869 52 34


Deputy Director of Economic and Financial Affairs

M. Sc. Justyna Remus-Dabrowa

e-mail: Justyna.Remus-Dabrowa@ifmpan.poznan.pl
phone: +48 61 869 51 16

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego