Przewody habilitacyjne

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN nr 175/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku określająca tryb działania i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk


Data obrony: 20.06.2006

Temat: Własności magnetyczne i elektronowe związków RNi4B i RNi4Al (R = lantanowiec)

Recenzenci: prof. dr hab. A. Jezierski, prof. dr hab. D. Kaczorowski, Dr hab. T. Kostyrko, prof. dr hab. H. Lachowicz

Data obrony: 30.05.2006

Temat: Silne korelacje elektronowe i kwantowa interferencja w transporcie przez kropki kwantowe i nanokontakty

Recenzenci: prof. dr hab. L. Jacak, prof. dr hab. S. Robaszkiewicz, prof. dr hab. J. Spałek, prof. dr hab. K.I. Wysokiński

Data obrony: 24.04.2006

Temat: Efekt Jahna-Tellera w warunkach zmieniających się pól deformacji sieciowych

Recenzenci: Dr hab. M. Grinberg, prof. dr hab. M. Maćkowiak, prof. dr hab. Z. Wilamowski

Data obrony: 27.03.2006

Temat: Struktura elektronowa wybranych związków międzymetalicznych metali 5f elektronowych

Recenzenci: prof. dr hab. S. Kaprzyk, prof. dr hab. S. Krompiewski, prof. dr hab. W. Suski

Data obrony: 30.01.2006

Temat: Anizotropia magnetokrystaliczna w ultracienkich układach warstwowych metali przejściowych.

Recenzenci: prof. dr hab. A.M. Oleś, prof. dr hab. Z. Korecki, prof. dr hab. S. Krompiewski