Przewody habilitacyjne

Załącznik do uchwały RN IFM PAN nr 52/2023 z dnia 14.03.2023 r. określającej tryb działania i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk


Data obrony: 12.12.2006

Temat: Transport zależny od spinu w układach z silnym oddziaływaniem kulombowskim

Recenzenci: prof. dr hab. T. Dietl, prof. dr hab L. Jacak, prof. dr hab. J. Spałek, prof. dr hab. K.I. Wysokiński

Data obrony: 12.12.2006

Temat: Własności magnetyczne wybranych układów warstwowych sprzężonych wymiennie

Recenzenci: prof. dr hab. H. Puszkarski, prof. dr hab. J. Spałek, prof. dr hab. T. Stobiecki, prof. dr hab. T. Story

Data obrony: 10.10.2006

Temat: Zastosowanie nieliniowej spektroskopii dielektrycznej do badań dynamiki fluktuacji molekularnych w fazie izotropowej ciekłych kryształów

Recenzenci: prof. dr hab. J. Konarski, prof. dr hab. W. Kuczyński, prof. dr hab. S. Wróbel, prof. dr hab. J. Zioło

Data obrony: 20.06.2006

Temat: Własności magnetyczne i elektronowe związków RNi4B i RNi4Al (R = lantanowiec)

Recenzenci: prof. dr hab. A. Jezierski, prof. dr hab. D. Kaczorowski, Dr hab. T. Kostyrko, prof. dr hab. H. Lachowicz

Data obrony: 30.05.2006

Temat: Silne korelacje elektronowe i kwantowa interferencja w transporcie przez kropki kwantowe i nanokontakty

Recenzenci: prof. dr hab. L. Jacak, prof. dr hab. S. Robaszkiewicz, prof. dr hab. J. Spałek, prof. dr hab. K.I. Wysokiński

Data obrony: 24.04.2006

Temat: Efekt Jahna-Tellera w warunkach zmieniających się pól deformacji sieciowych

Recenzenci: Dr hab. M. Grinberg, prof. dr hab. M. Maćkowiak, prof. dr hab. Z. Wilamowski

Data obrony: 27.03.2006

Temat: Struktura elektronowa wybranych związków międzymetalicznych metali 5f elektronowych

Recenzenci: prof. dr hab. S. Kaprzyk, prof. dr hab. S. Krompiewski, prof. dr hab. W. Suski

Data obrony: 30.01.2006

Temat: Anizotropia magnetokrystaliczna w ultracienkich układach warstwowych metali przejściowych.

Recenzenci: prof. dr hab. A.M. Oleś, prof. dr hab. Z. Korecki, prof. dr hab. S. Krompiewski