Doktoraty

Uchwała RN IFM PAN nr 163/2021 z dn.30.11.2021 określająca tryb działania i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk (korekta)


Data obrony: 2008-05-27 / Data nadania stopnia: 2008-06-10

Temat: Kinetyka krystalizacji i własności magnetyczne amorficznych i nanokrystalicznych stopów Fe-Ni-Zr-B

Recenzenci: dr hab. Tadeusz Luciński, prof. dr hab. Janusz Wolny

Data obrony: 2008-02-19 / Data nadania stopnia: 2008-02-26

Temat: Sprzężenie wymienne w układach wielowarstwowych ferromagnetyk / półprzewodnik

Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Stobiecki, prof. dr hab. Tomasz Story

Data obrony: 2007-04-17 / Data nadania stopnia: 2007-05-15

Temat: Niskotemperaturowe dielektryczne własności kwantowego paraelektryka KTaO3 domieszkowanego jonami żelaza i litu

Recenzenci: dr hab. Maria Połomska, prof. dr hab. Krystian Roleder

Data obrony: 2006-04-24 / Data nadania stopnia: 2006-05-30

Temat: Liniowy i kwadratowy efekt elektrooptyczny w chiralnych smektykach

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Jadżyn, dr hab. Jerzy Kędzierski

Data obrony: 2006-02-13 / Data nadania stopnia: 2006-02-21

Temat: EPR i elektronowa relaksacja spinowa jonów Cu(II) w kryształach wykazujących efekt Jahna-Tellera

Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Krzyminiewski, prof. dr hab. Jacek Michalik

Data obrony: 2006-01-09 / Data nadania stopnia: 2006-02-21

Temat: Współistnienie fazy szkła protonowego i ferroelektrycznej w kryształach mieszanych typu K1-x(NH4)xH2PO4

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Czapla, prof. dr hab. Stefan Waplak