Data obrony: 2009-10-19 / Data nadania stopnia: 2009-10-27

Temat: Dynamika molekularna żelatora organicznego 1,2-O-(1-etylopropylideno)-α-D-glukofuranozy i właściwości termodynamiczne otrzymanych żeli

Recenzenci: dr hab. Barbara Blicharska, dr hab. Arkadiusz Brańka

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 22 styczeń 2020 11:21 Dawid Konieczny
Artykuł został zmieniony. środa, 22 styczeń 2020 11:28 Elżbieta Seredyńska