Dyrektor Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Środowiskowego Laboratorium Badań Radiospektroskopowych (Z8).

Termin składania dokumentów na konkurs upływa 4 września 2020 r. o godz. 15:00.

Strona internetowa Zakładu Środowiskowego Laboratorium Badań Radiospektroskopowych.