675 DNI TEMU

21 kwietnia 2022

11:00 - 11:45

on-line

Smoluchowskiego 17, Poznań

Zielona energia - czyli jak się pożegnać z CO2

wykład popularnonaukowy

Otrzymywanie energii ze spalania paliw kopalnych wiąże się z wysoką emisją dwutlenku węgla. Jest on głównym składnikiem tzw. gazów cieplarnianych a jego rosnące stężenie w atmosferze ziemskiej odpowiada za podwyższenie średniej temperatury na Ziemi, co prowadzi do zmiany klimatu i stanowi istotne zagrożenie dla środowiska i ludzkości. Aktualne prognozy są alarmujące i jednoznacznie wskazują na czekającą nas rychłą katastrofę klimatyczną. Aby temu zapobiec konieczne jest natychmiastowe ograniczenie a z czasem i całkowite zaprzestanie emisji dwutlenku węgla. Rezygnacja z paliw kopalnych wymaga przestawienia gospodarki na wykorzystanie tzw. zielonej energii. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) (np. wiatr i słońce), konwersja energii i jej przechowywanie jest obecnie istotnym zagadnieniem, którym zajmują się naukowcy i inżynierowie na całym świecie. Jednym z rozwiązań jest tzw. gospodarka wodorowa, czyli technologia związana z zastosowaniem wodoru we wszystkich obszarach aktywności człowieka a szczególnie w transporcie, energetyce i w przemyśle.

Podczas wykładu przedstawimy budowę i zasadę działania ogniwa paliwowego. Szereg eksperymentów pozwoli zrozumieć istotną rolę ogniwa paliwowego w łańcuchu energetycznym stanowiącym istotę gospodarki wodorowej.

dr inż. Paweł Ławniczak, dr inż. Adam Ostrowski

wykładowca

Paweł Ławniczak w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu zajmuje się przede wszystkim badaniami szeroko rozumianych właściwości elektrycznych przewodników jonowych (kryształów, kompozytów, polimerów). Do badań tych korzysta z metod spektroskopii dielektrycznej oraz impedancyjnej, w szerokim zakresie temperatur i częstotliwości. Umożliwia to obserwację różnych zjawisk występujących w badanych materiałach: od pozornego statycznego położenia molekuł do szybkich, kolektywnych ruchów, umożliwiających daleko zasięgową migrację ładunku.


Adam Ostrowski jest pracownikiem naukowym w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Zajmuje się między innymi poszukiwaniem i badaniami nowych przewodników protonowych, które są podstawowym komponentem do budowy ogniw paliwowych. Do badań własności przewodnictwa protonowego wykorzystuje metodę spektroskopii impedancyjnej. Zajmuje się również badaniami elektronowego rezonansu magnetycznego szerokiej gamy materiałów takich jak: multiferroiki, ferromagnetyki, przewodniki superjonowe, jak również detekcją różnych rodzajów paramagnetycznych defektów radiacyjnych oraz wolnych rodników.


PATRONAT