Data obrony: 26.06.2018

Temat: Dynamika molekularna i oddziaływania na granicy pomiędzy żelatorami polimerowymi i o małej masie molekularnej a rozpuszczalnikami w żelach molekularnych

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Henryk Galina, prof. dr hab. Andrzej Budkowski, prof. dr hab. Zbigniew Trybuła

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek pdf 473.00 KB Dawid Konieczny
Autoreferat pdf 2.26 MB Dawid Konieczny
Decyzja o wszczęciu postępowania pdf 2.08 MB Dawid Konieczny
Harmonogram pdf 187.88 KB Dawid Konieczny
Skład komisji habilitacyjnej pdf 1.02 MB Dawid Konieczny
Recenzja - prof. dr hab. inż. Henryk Galina pdf 158.10 KB Dawid Konieczny
Recenzja - prof. dr hab. Andrzej Budkowski pdf 2.49 MB Dawid Konieczny
Recenzja - prof. dr hab. Zbigniew Trybuła pdf 4.44 MB Dawid Konieczny
Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka pdf 844.02 KB Dawid Konieczny
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 07 czerwiec 2019 10:39 Dawid Konieczny