Dyrektor Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizyki Komputerowej Układów Złożonych (Z10).

Termin składania dokumentów na konkurs upływa 7 sierpnia 2020 r. o godz. 15:00.

Strona internetowa Zakładu Fizyki Komputerowej Układów Złożonych.