Ustawy, rozporządzenia, przepisy wewnętrzne dotyczące studium doktoranckiego

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Regulamin studium z dnia 21 listopada 2017 roku wraz z załącznikami pdf 52.55 MB Elżbieta Seredyńska
Warunki i tryb rekrutacji na Międzynarodowe Studia Doktoranckie 2018-2019 pdf 843.60 KB Elżbieta Seredyńska
Zarządzenie nr 23/2020 Dyrektora IFM PAN z dnia 12.06.2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk pdf 463.36 KB Elżbieta Seredyńska
Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów IFM PAN (obowiązuje od 12.06.2020) pdf 836.57 KB Elżbieta Seredyńska
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (pdf) pdf 203.58 KB Elżbieta Seredyńska
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (doc) doc 79.50 KB Elżbieta Seredyńska
Wniosek o przyznanie stypendium Dyrektora Instytutu (pdf) pdf 201.87 KB Elżbieta Seredyńska
Wniosek o przyznanie stypendium Dyrektora Instytutu (doc) doc 87.00 KB Elżbieta Seredyńska
Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych (pdf) pdf 190.05 KB Elżbieta Seredyńska
Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych (doc) doc 74.00 KB Elżbieta Seredyńska
Wniosek o przyznanie zapomogi (pdf) pdf 188.59 KB Elżbieta Seredyńska
Wniosek o przyznanie zapomogi (doc) doc 76.00 KB Elżbieta Seredyńska
Aneks nr 1 z dnia 09.10.2020 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów IFM PAN pdf 494.92 KB Elżbieta Seredyńska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 26 kwiecień 2019 13:54 Dawid Konieczny
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 11 październik 2019 13:09 Dawid Konieczny
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 19 grudzień 2019 14:37 Elżbieta Seredyńska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 15 czerwiec 2020 12:57 Elżbieta Seredyńska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 13 październik 2020 08:44 Elżbieta Seredyńska