Dostawa systemu piezoelektrycznego oraz systemu generacji pól magnetycznych kompatybilnych z wysokorozdzielczym mikroskopem polaryzacyjnym Kerra firmy evico magnetics GmbH.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

Znak sprawy: ZP/02/2022.
Termin składania ofert: 21 lipca 2022 roku, godzina 09:00.
Termin otwarcia ofert: 21 lipca 2022 roku, godzina 10:00.
Identyfikator postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/: 1a8f2b13-f5e6-4ddf-bc50-0d17e4e6fd47

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 150.16 KB Monika Śniadecka
SWZ pdf 13.43 MB Monika Śniadecka
Załącznik nr 2 do SWZ docx 47.62 KB Monika Śniadecka
Załącznik nr 3 do SWZ docx 34.47 KB Monika Śniadecka
Załącznik nr 4 do SWZ docx 33.86 KB Monika Śniadecka
Załącznik nr 5 do SWZ docx 33.45 KB Monika Śniadecka
Załącznik nr 6 do SWZ docx 33.35 KB Monika Śniadecka
Załącznik nr 7 do SWZ docx 34.39 KB Monika Śniadecka
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia pdf 305.61 KB Monika Śniadecka
Informacja z otwarcia ofert - art. 222 ust. 5 pdf 409.10 KB Monika Śniadecka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 707.76 KB Monika Śniadecka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 11 lipiec 2022 14:27 Monika Śniadecka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 lipiec 2022 09:13 Monika Śniadecka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 lipiec 2022 13:52 Monika Śniadecka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 sierpień 2022 11:47 Monika Śniadecka
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 sierpień 2022 08:58 Monika Śniadecka